Home

Home

22-10-2021: Vrijdag 15:00

Ongelovig maar helaas waar. De corona heeft iedereen in haar greep. Nu zijn de duurdere grondstoffen de schuld Grondstoffen? Ja grondstoffen. Je zou denken wat uit de grond komt ofzo kan nooit duurder worden, helaas misverstand het moet namelijk opgehaald worden en verwerkt worden en neem maar van mij aan elke staking om meer geld en betere werkomstandigheden kosten de ondernemer ook meer. Ik ontkom er niet aan om mijn winst niet te verlagen ook ik heb bestaande dus is de afnemer mijn inkomsten. Het vervelende is dat ik mijn verkoopprijzen ook weer moet aanpassen echter doe ik dat alleen als het product wordt vervangen. Dus bij deze ben ik u voor geweest.

17-04-2021

Verkoop van accuzuur. Mag dat?

Nee, accuzuur mag niet meer los verkocht worden!
Vanaf 1 februari 2021 is dit onder nieuwe wetgeving niet meer toegestaan.

Vanaf deze datum is de EU verordening 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven van toepassing. Deze vervangt reeds bestaande wetgeving en heeft als doel ervoor te zorgen dat bepaalde stoffen waar zelfgemaakte explosieven mee gemaakt kunnen worden niet meer vrij verkocht kunnen worden. Deze wet bestond op al, maar in de herziening van de wet zijn een aantal veranderingen aangebracht. Zo zijn een tweetal nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst van stoffen die niet meer vrij verkocht kunnen worden. Ze mogen alleen verkocht worden aan particulieren als deze een speciale vergunning kunnen overleggen. Verkoop tussen bedrijven en professionele gebruikers is wel toegestaan, maar daarvoor gelden een aantal nieuwe verplichtingen. Voor u is het onder andere van belang om te weten dat zwavelzuur aan deze lijst is toegevoegd.

Concreet betekent het volgende:
- Zwavelzuur met percentages tussen de 15% (g/g) en 40% (g/g) mag niet meer verkocht worden aan een particulier zonder dat deze een vergunning aan u kan tonen. Deze wordt afgegeven door de Inspectie Leefbaarheid en Transport (www.ilent.nl). Onder de 15 % (g/g) is het nog wel toegestaan zwavelzuur te verkopen. Boven de 40 % (g/g) is het verboden deze aan particuliere gebruikers te verkopen.
- Mocht u zwavelzuur verkopen aan bedrijven of professionele gebruikers, dan dient u bedrijfsgegevens en identiteit te controleren en bent u verplicht om de gegevens te bewaren voor een periode van 18 maanden. U dient tevens te controleren dat het daadwerkelijk voor de uitoefening van een beroep of werk gebruikt zal worden en u dient uw zakelijke klant op de hoogte te stellen van het feit dat zwavelzuur onder de eerder genoemde wetgeving valt. Bovendien geldt te allen tijde de plicht om binnen 24 uur een verdachte transactie, een vermissing of een diefstal te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Dat kan telefonisch op 088 154 00 00 of per mail via brecursoren@belastingdienst.nl. Als een u (online) platform bezit waarbij u deze accu's verkoopt bent u verplicht om na 1 februari 2021 u verkopers te wijzen op deze verandering in de wetgeving.

Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op www.nctv.nl/aanslagmiddelen

16-6-2020: helaas steeds weer moeten wij dit herhalen. Elektrische en gebruikte artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Controleer altijd de aansluiting van het artikel. bij twijfel niet kopen of mail met u vraag over dit artikel vermeld wel het artikel code

18-05-2020; helaas word er geen aandacht gezonken aan toegevoegde informatie. echter zijn wij wel verantwoordelijk voor alles welk door ons word aangeboden, MAAR! onze verantwoording vervalt indien u zelf in gebreken bent.

18-05-2020; Producten die door ons in opdracht van u bestelling (die wij moeten bestellen) zijn niet retour te zenden.

13-08-2019;  Indien de onderdelen zijn aangekocht, maar het doel anders is dan wij hebben vermeld, nemen wij dit product niet terug en valt het onder testmateriaal.

Testmateriaal is voor ons om het uit te proberen of de werking c.q. pasvorm van het product gelijk is, maar niet door ons is verantwoord. Wij gaan alleen op serieuze handelingen in wanneer het product goed is omschreven en ook de gebruik normen goed zijn en van ons uit geen fout is gemaakt, zijn na bezwaar maken per mail zoals in onze voorwaarden is vermeld pas geldig. indien wij fouten hebben gemaakt is de beoordeling nadien verantwoord.

6-6-2019; vandaag maar weer eens aan het herinrichten geweest van de webwinkel. Er bleken teveel artikelen te zijn, 22.000 waar merk of type niet van vermeld stond. Dit is veroorzaakt door het niet mee kopiëren van de oude webwinkel naar de nieuwe. Er was niet naar gekeken. Voorlopig zijn wij dus nog bezig met het de-activeren.

achteraf hebben wij ontdekt dat er geen mailverkeer uit de webwinkel ging. Hieraan zijn wij nu aan het werken. Onze excuses voor het geleden ongemak.

21-4-2019: op veler verzoek probeer ik het uit te leggen. De standaard pakketzegel van post.nl is €6,75. Hier gaat het alleen om de postzegel. Maar word de verpakking, het adres sticker, de verpakking, maar ook het transport naar aflevering adres post.nl vergeten. Om die kosten deels wat lichter te maken reken wij €0,75 meerprijs. Niet mee eens kan ik daaraan niets doen.

26-3-2019: POST.NL WORD SCHERPER OP DE AFLEVERING VAN DE POST PAKKETTEN. Indien het pakket groter is dan 100x50x50 wordt de verzendkosten 14 a 15 euro dus duurder. Wij worden verplicht de maten aan te passen in de webwinkel net als een gewicht inclusief de totalen verpakking. Niet mee eens kan ik het mij dat best voorstellen, maar wij gaan er geen geld bijleggen. Ophalen is nog altijd de beste optie.

Post.NL komt ook mogelijk op zaterdag, u krijgt van ons een tracking code, zodra het pakket is afgegeven bij Post.nl is het aan de Vervoerder de service om deze snel te bezorgen.

20-3-2019: Zoals al vermeld zijn er hier op de webwinkel www.bmsparts.nl veel onderdelen op non-actief gezet. Reden daarvoor was dat er geen locatie was, dat er geen foto was, of dat de voorraad niet overeen kwam. Wij gaan voor duidelijkheid, dus nemen zo min mogelijk risico’s dat u ontevreden zou zijn.

19-3-2019: Benaming per product zijn over het algemeen hetzelfde net als het product, echter de productie is van verschillend merk net als de garantie en of kwaliteit, ook de verkoopprijs fabrikant als importeur is verschillend. Vergelijk dus altijd het product en de merkfabrikant voor dat u oordeelt wat goed of slecht is duur of goedkoop.

Aangepast 20-3-2019 Uitleg Annulering;

Meest voorkomende rede voor annuleren de bestelling is dat de locatie niet bekend is, het gewicht of de maat niet correct is, waardoor er een tekort aan verzendkosten ontstaat. Hierdoor wordt de verzending bij PostNL geweigerd. Indien de aankoopkosten voldoende winstgevend zijn voor BMS, dragen wij de extra verzendkosten.

Heeft het product schade, of komt deze niet overeen met de unieke foto, dan bent u verplicht deze te vermelden voor de aankoop. Wij moeten ons om juridisch reden indekken en de verzending weigeren mits met u anders is overeengekomen door mail verkeer.