Home

Home

Post.nlpostnl

Verstuur een brievenbuspakje?

En de ontvanger hoeft niet thuis te blijven

Wil je iets kleins versturen en past het door de brievenbus en het is niet hoger dan 29mm en 2 kilo? Maak dan gebruik van brievenbuspakje+.

De postbezorger zorgt ervoor dat jouw brievenbuspakje+ van dinsdag tot en met zaterdag wordt bezorgd, samen met de overige post.

Het past door de brievenbus, dus de ontvanger hoeft hier niet voor thuis te blijven. Handig toch? Indien het niet past word de verzending geannuleerd of is er een boete en word het pakket alsnog aangeboden maar dan niet door de brievenbus. Annulering kost 1 euro aan administratiekosten aanbieder.

Pakketen.

De verpakking mag niet groter zijn dan 100x50x50. of indien anders vermeld en overeen gekomen

Indien anders het geval en niet in overeenstemming het product houden wij het recht om over te gaan tot annuleren.  Zins 1-2-2020 hebben wij besloten ook via de brievenbus te bezorgen, echter zit hier wel u enige risico aan, indien het stuk of kwijt raakt zijn wij niet aansprakelijk voor u keuzen dit omdat onze voorlichting duidelijk heeft aangegeven dat per doos de beste optie is tegen kwijtraken of schaden en dat voor maar +-2 euro meer neemt u voor 98% het risico weg of indien niet anders maak de keuzen voor een verzekering. (lees onder rood).

Aansprakelijkheid in algemene voorwaarden

Allereerst hanteren de grote post- en pakketbezorgers algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden van PostNL is bijvoorbeeld iedere aansprakelijkheid voor kwijtgeraakte post of pakketten uitgesloten. Voor aangetekend verstuurde poststukken is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50,= per poststuk. Voor een aangetekend verstuurd pakket is de aansprakelijkheid beperkt tot € 500,= per pakket.

De Postwet 2009

Belangrijker is hetgeen in de Postwet 2009 over de aansprakelijkheid voor kwijtgeraakte post- en pakketzendingen is opgenomen. In artikel 29 van de Postwet 2009 is expliciet opgenomen dat PostNL niet aansprakelijk is voor kwijtgeraakte poststukken en/of pakketten, tenzij de post of het pakket aangetekend of verzekerd is verstuurd. Ook als de post of het pakket is kwijtgeraakt door grof nalatig of opzettelijk handelen van PostNL kan PostNL aansprakelijk zijn voor het kwijtgeraakte poststuk of pakket. Hiervan is echter slechts in uitzonderlijke situaties sprake.

In een vonnis van 2 juli 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland dit andermaal bevestigd (ECLI:NL:RBMNE:20145:6645). Wat was er aan de hand? A was in deze zaak in staat van faillissement verklaard. Voor een faillissement vindt altijd een mondelinge behandeling plaats waarbij verweer kan worden gevoerd. De verzoekende partij had A per aangetekende brief van PostNL de oproep toegezonden. Deze aangetekende brief had A echter nooit bereikt. Na onderzoek bleek de brief aan de tuinman van A te zijn afgegeven, waarna de bezorger van PostNL zelf voor ontvangst had getekend (hetgeen door PostNL echter betwist werd). A was niet op de mondelinge behandeling verschenen en was vervolgens in staat van faillissement verklaard. A stelt zich vervolgens op het standpunt dat PostNL aansprakelijk is voor de door het faillissement ontstane schade van meer dan € 12.000,=.

De rechter overweegt dat PostNL op grond van artikel 29 van de Postwet 2009 slechts aansprakelijk kan zijn voor ontstane schade indien dit is te wijten aan een doen of nalaten welke gericht is op het veroorzaken van de schade dan wel met de wetenschap dat de schade zeer waarschijnlijk uit het doen of nalaten zou voortvloeien. De rechter overweegt dat het doel van de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid in de Postwet is om te voorkomen dat een dienst van maatschappelijk belang als de postbezorgdienst feitelijk onuitvoerbaar of zeer kostbaar wordt vanwege een veelheid aan claims. Om deze reden kan PostNL tevens niet aansprakelijk zijn op grond van een onrechtmatige daad. Bovendien volgt uit artikel 29 van de Postwet 2009 dat alleen de afzender een claim in kan dienen. Zou dit het geval zijn geweest, dan zou slechts een bedrag van € 50,= voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Uit deze zaak volgt dat de postbezorgdienst in principe niet aansprakelijk is voor kwijtgeraakte poststukken of pakketten. Dit betekent echter niet dat u als consument de schade moet dragen. Als u via internet een bestelling heeft geplaatst is de webwinkel in principe verantwoordelijk voor het veilig aankomen van het pakket bij u. De webwinkel draagt dan ook de aansprakelijkheid indien het pakket kwijtraakt. toe gevoegd door BMSPARTS: indien u er voor kiest het pakket zonder aangetekend of verzekering te willen ontvangen trekt BMSPARTS haar handen af van verantwoording elke aansprakelijkheid op het moment dat er een bevestiging is van post.nl voor ontvangst. Indien u er niet mee eens is dan niet bij BMSPARTS BESTELLEN.

Koop op afstand

Hierop zijn echter uitzonderingen. Zo ligt het bij particuliere verkopers, bijvoorbeeld via marktplaats, iets genuanceerder. In dit geval is het van belang wie de verzendmethode heeft gekozen en of er vooraf iets is afgesproken over de verzendkosten en aansprakelijkheid.

Ook kan het zijn dat de webwinkel niet aansprakelijk is voor een kwijtgeraakt pakket of poststuk. Dit is het geval wanneer u zelf de wijze van verzenden van het pakket aan de webwinkel heeft opgedragen.* Indien uw webwinkel bijvoorbeeld voorstelt om het pakket via postbezorgdienst A te verzenden en u kiest voor postbezorgdienst B, kan het zijn dat u zelf aansprakelijk bent voor het kwijtraken van het pakket.

Is uw pakket bij de postbezorgdienst kwijtgeraakt en vraagt u zich af wie hiervoor aansprakelijk is? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een advocaat om na te gaan wie aansprakelijk is voor de schade. *In veel gevallen zal immers een webwinkel of particuliere verkoper voor het kwijtgeraakte poststuk of pakket aansprakelijk zijn. 

Onze advocaten staan u graag te woord

Indien u na het lezen van dit artikel vragen heeft of juridisch advies nodig heeft, neemt u dan gerust met één van onze advocaten in Almere contact op. bron:  https://www.wvtadvocaten.nl/post-niet-aangekomen/