Home

Home

Verzoek voor ontbinding / Herroeping.

Ik verklaar dat de omschrijvingen van BMS bv duidelijk zijn en de foto's van gebruikte artikelen uniek met bijschrift is. Mijn verzoek om u beslissen dat u akkoord gaat met de terugzending zoals ik die totaal hebt ontvangen.  Volgens voorwaarden en het Bewijs is de geplaatste foto van u. Ik heb op de website de teksten gelezen zoals de voorwaarden het werd verplicht door het kenbaar te maken door een hokje aan te vinken. Ik ben akkoord gegaan met tekst van BMS bv; Wij vergoeden geen enkele verzendkosten ondanks de wet dat nu verplicht of niet. Niet eens met onze voorwaarden betreffende deze aanpassing DAN GEWOON NIETS BIJ ONS BESTELLEN. Raadpleeg ons beleid betreffende gegevensbescherming voor meer informatie.  U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar info@bmservice.nl 

U kunt het verzoek formulier voor ontbinding / herroeping invullen en mailt. Echter hoort elke vraag beantwoord te worden voor mogelijke juridisch vervolg er van.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst bestelling wilt ontbinden / herroepen.

Aan BMS bv. Signaal 35. 1446WT Purmerend info@bmservice.nl 

Ik/Wij.(*) Deel/delen u hierbij mede dat ik / wij.(*) Onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering-bestelling (*) van de volgende dienst Herroep /herroepen (*) of garantie (*)

Besteld op (__________). Ontvangen op (__________). Factuur nummer (_____________________).

Reden van verzoek ontbinding / herroeping (_____________________________________________________________________________________________).

Het betreft nieuw product (*) betreft een gebruik product.

Rede het product voldeed niet aan de bijgeschreven opmerking of anders,

(_____________________________________________________________________________________________).

 

Dit formulier is opgemaakt in de hoop op coulance van BMS bv en het product alsnog terug wil nemen.

 

Naam ___________________________________________

E-mail Adres______________________________________

Datum opmaak____________________________________

 

 

Handtekening van de consument._____________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.