Home

Home

Ontbindingsformulier (Geheel kopiëren en verzenden)

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar bmsparts16@gmail.com

BMS bv Signaal 35. 1446wt. Purmerend

 

[ *] <zie onder)

 

Ik ondergetekende verklaar dat de omschrijvingen van de aangeboden artikelen [ wel- niet *] duidelijk zijn en de foto's van artikelen met bijschrift

[ wel- niet*] duidelijk was.

 

Mijn verzoek om u beslissen dat u akkoord gaat met de terugzending zoals ik die [totaal / gedeeltelijk *] heb ontvangen volgens voorwaarden die zoals op u website geplaatste is.

Ik heb voor de aankoop op de website de teksten gelezen zoals de voorwaarden het werd verplicht, tevens dit kenbaar gemaakt door een hokje aan te vinken als akkoord verklaring.  

 

U kunt het wettelijke formulier voor ontbinding- herroeping invullen en het ons mailen of toezenden. Echter hoort elke vraag beantwoord te worden voor mogelijke juridisch vervolg er van.

Na aanleiding van dit verzoek zal door BMS bv beslist worden of het product terug neemt. De eventuele terugbetaling zal nadien alleen geschieden als het product ook in dezelfde staat was als te zijn verzonden.

 Zo als vermeld is word door BMS geen enkele verzendkosten vergoed.

 Ik Deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende Herroep

Besteld op (__________). Ontvangen op (__________). Factuur nummer (_____________________).

Reden van verzoek ontbinding / herroeping (________________________________________________________________________________________).

Het betreft nieuw product               [____]*

Het betreft een gebruik product.      [____]*

 

Rede het product voldeed niet aan de bijgeschreven opmerking of anders,

(________________________________________________________________________________________).

Dit formulier is opgemaakt in de hoop op coulance van BMS bv en het product alsnog terug wil nemen.

 Naam ___________________________________________

E-mail Adres______________________________________

Datum opmaak____________________________________

 

 Handtekening van de consument._____________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aan BMS bv. Signaal 35. 1446WT Purmerend BMSPARTS16@GMAIL.COM