Home

Home

Ontbindingsformulier

(Geheel kopiëren en verzenden)

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar bmsparts.jan@gmail.com

BMS bv Signaal 35. 1446wt. Purmerend

 

[ *] <zie onder)

 

Ik ondergetekende verklaar dat de omschrijvingen van de aangeboden artikelen

Wel/ Niet [______ *] duidelijk zijn en de foto's van artikelen met bijschrift.

Wel/ Niet [______ *] duidelijk was.

Mijn verzoek om u beslissen dat u akkoord gaat met de terugzending zoals ik die

Geheel/ gedeeltelijk    [_______*] heb ontvangen volgens voorwaarden die zoals op u website geplaatste is.

U kunt het wettelijke formulier voor ontbinding- herroeping invullen en het ons mailen of toezenden.

Echter hoort elke vraag beantwoord te worden voor mogelijke juridisch vervolg er van.

Na aanleiding van dit verzoek zal door BMS bv beslist worden of het product terug neemt.

De eventuele terugbetaling zal nadien alleen geschieden als het product ook in dezelfde staat was als te zijn verzonden.

Indien u kiest voor achteraf betalen blijven de betalingsverplichting aan de bank van kracht c.q. verplicht, De betaling heeft niets met de herroeping te maken en dat is u overeenkomst met de bank.

 Zoals vermeld is wordt door BMS geen enkele verzendkosten vergoed op gebruikte onderdelen. 

 Ik ondertekende deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende Herroep

Besteld op (__________). Ontvangen op (__________). Factuur nummer (_____________________).

Reden van verzoek ontbinding / herroeping

(________________________________________________________________________________________).

Het betreft nieuw product               [____]*

Het betreft een gebruik product.      [xxxxx]* Gebruikte producten kunnen niet retour/ geen garantie/ of ruilen.

 

Rede het product voldeed niet aan de bijgeschreven opmerking of anders,

(________________________________________________________________________________________).

Dit formulier is opgemaakt in de hoop op coulance van BMS bv en het product alsnog terug wil nemen.

 Naam ___________________________________________

E-mail Adres______________________________________

Datum opmaak____________________________________

 

 Handtekening van de consument._____________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aan BMS bv. Signaal 35. 1446WT Purmerend bmservise.jan@gmail.com