Home

Home

Wettelijk

Door deze bestelling in te dienen c.q. aan te gaan, gaat ik (U) akkoord met de ingevoerde gegevens die worden gebruikt door BMS bv  voor het verzenden van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen. Uw gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt. In overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door op de link te klikken in de promotie-e-mails die we u sturen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, hebt u rechten met betrekking tot uw gegevens. De omschrijving is duidelijk omschreven en zijn de foto's van gebruikte artikelen uniek bij schriftelijk verzoek beslissen wij of wij akkoord gaan met terugzending zoals u die van ons totaal heeft ontvangen bewijs is de geplaatste foto. wij vergoeden geen enkele verzendkosten od de wet dat nu verplicht of niet. niet eens met onze voorwaarden betreffende deze? DAN NIETS BIJ ONS BESTELLEN. 

Raadpleeg ons beleid inzake gegevensbescherming voor meer informatie. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar info@bmservice.nl  Nogmaals, indien u niet eens is met deze inhoud? is ons advies Niet bij ons kopen.

De wet bij verkoop op afstand en onze regels van BMS

Welke rechten en plichten hebben de kopende en verkopende partijen?

De verkoop van goederen via het internet is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Naast alle mogelijke voordelen zitten er echter ook een aantal nadelen aan de verkoop op afstand.
Zo kan het product niet goed worden bekeken of getest en is de betrouwbaarheid van de verkoper niet altijd duidelijk. Om meer zekerheid en duidelijkheid te bieden aan beide partijen, is de wet 'Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten' aangepast . In dit artikel lees je de belangrijkste feiten uit deze herziene wet.
 
Als je een webwinkel hebt, of veel verkoopt via de telefoon, is het belangrijk dat je je goed inleest in de nieuwe wet. Dit kan veel problemen voorkomen en komt je betrouwbaarheid ten goede. Hieronder vind je belangrijkste punten uit de nieuwe wet.
 
Alleen voor consumenten
Let op: de Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Het moet dus gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. Wanneer je een product of dienst bestelt voor je (eenmans-)bedrijf is de Wet koop op afstand dus niet van toepassing.
 
Informatieplicht verkoper
Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Hierdoor wordt de verkopende partij verplicht in ieder geval de volgende zaken vooraf te vermelden aan de koper:
 1. hun identiteit en adresgegevens;
 2. de belangrijkste kenmerken van het product;
 3. de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn;
 4. de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 5. de eventuele leveringskosten;
 6. de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard;
 7. eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement;
 8. de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering;
 9. het herroepingrecht van de consument;
 10. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 11. het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie;
 12. de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.
De consument moet daarnaast een schriftelijke bevestiging krijgen dat de totstandkoming van de overeenkomst bekrachtigd. De hierbij geldende regel is dat de consument deze bevestiging 'duurzaam' ontvangt. Dat betekent dat het bericht opgeslagen en bewaard kan worden, bijvoorbeeld op harde schijf of opslagmedium. Een bevestigings e-mail volstaat dus. Wanneer het gaat om telefonische verkoop, dan is de verkopende partij verplicht zijn identiteit en de commerciële intentie van het telefoongesprek aan het begin van elk gesprek duidelijk maken.
 
Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn
Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.
Wanneer de verkopende partij niet voldoet aan bovengenoemde informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van drie maanden. Als de verkopende partij vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van zeven dagen.
 
Op afstand afnemen van diensten
Naast de koop van producten op afstand, is het mogelijk om diensten op afstand af te nemen. In deze gevallen gelden dezelfde informatieplicht voor de verkoper en hetzelfde annuleringsrecht voor de koper. De annuleringstermijn gaat hierbij in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 
Voor bepaalde goederen en diensten geld het herroepingsrecht niet. Het gaat hierbij om:
 1. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 2. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 3. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 5. de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
Uitzonderingen op de wet
Er zijn producten en diensten waarop de 'wet verkoop op afstand' niet van toepassing is. Het gaat om de volgende uitzonderingen:
 1. financiële diensten;
 2. het bouwen en verkopen van onroerende zaken;
 3. weddenschappen en loterijen;
 4. Reis overeenkomsten;
 5. verkoop per opbod (zoals veilingen op Internet);
 6. verkoop via distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken);
 7. bellen met een openbare telefoon;
 8. logies, vervoer, eten/drinken, of vrijetijdsbesteding, als er een specifieke datum of periode bij afgesproken is.
Overige bepalingen
In de wet die handelt over de verkoop op afstand, is ook een bepaling opgenomen die frauduleus gebruik van betaalkaarten behandeld. Hierin staat dat de consument niet verplicht is tot betaling bij frauduleus gebruik van de betaalkaart, mits de consument niet is tekortgeschoten in de zorgvuldigheid die hij in acht moet nemen bij het gebruik van de betaalkaart.
Toegevoegd 

Door deze bestelling in te dienen c.q. aan te gaan, gaat ik (U) akkoord met de ingevoerde gegevens die worden gebruikt door BMS bv  voor het verzenden van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen. Uw gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt. In overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door op de link te klikken in de promotie-e-mails die we u sturen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, hebt u rechten met betrekking tot uw gegevens. De omschrijving is duidelijk omschreven en zijn de foto's van gebruikte artikelen uniek bij schriftelijk verzoek beslissen wij of wij akkoord gaan met terugzending zoals u die van ons totaal heeft ontvangen bewijs is de geplaatste foto. wij vergoeden geen enkele verzendkosten od de wet dat nu verplicht of niet. niet eens met onze voorwaarden betreffende deze? DAN NIETS BIJ ONS BESTELLEN. 

Raadpleeg ons beleid inzake gegevensbescherming voor meer informatie. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door te schrijven naar info@bmservice.nl  Nogmaals, indien u niet eens is met deze inhoud? is ons advies Niet bij ons kopen.